четвъртък, 25 декември 2014 г.

25 Days of Christmas! Day 25: Presents

Честита Коледа, скъпи приятели!
Merry Christmas, dear friends!
Надявам се всички сте получили прекрасни подаръци, избрани с любов за вас от най-скъпите ви хора. Както знаете и надявам се очаквате в 00:00 ще изтеглим името на печелившия в нашия giveaway. Направили сме изненадата с много желание за един от вас :)
 I hope all of you have received wonderful gifts chosen with love for you from the most important people for you. As you know at 00:00 will withdraw the name of the winner in our giveaway. We have done the present with a lot of desire for one of you :)

Попитахме ви какви подаръци обичате на получавате и да подарявате - ето че дойде времето и ние да споделим с вас какво обичаме да получаваме и да подаряваме :) 
We asked you what gifts you love to receive and to give away - behold, it came time for us to share with you what we love to receive and give away :)
Яни/Yani: 
"Обичам да слушам хората - събирам идеи за подаръци от ежедневните разговори, също така обичам да ги изработвам сама, когато имам възможност за това - винаги са по-специални и лични. Относно това, какво обичам да получавам важи същия принцип - радва ме, когато някой е забелязал нещо малко, което съм казала и ми го подари. Най-любимата ми част от подаръците, независимо какви са те си остават картичките, но не онези с изтърканите пожелания в рими, свалени от нета. Обичам тези с послания лично към мен :) "
 "I love to listen what people say to me - gather ideas for gifts from everyday conversations, I also love to do it by myself, when I have a chance for it - they are always more special and personal. About what I like to get - the same principle applies - love it, when someone noticed something little what I said and gave it to me. My favorite part of the gifts, whatever they remain is the postcards, but not those with wishes in rhymes downloaded from the net. I love those which are messages personally to me :) "
Вики/Vicky:
"Аз обичам да получавам всякакви подаръци, но от известно време се радвам най-много на козметични продукти - предимно гримове и лакове. Като всяко дете, макар и вече пораснало, се радвам на лакомствата :) Харесват ми и малките неща, направени и/или избрани с любов, както и разни техно джаджи. Това са нещата, които обичам, но получавам само пари за подарък и се налага сама да си купувам гореизброените, което също е вариант. Обичам да подарявам полезни неща или неща, които като ги видя и ми крещят името на човека, за когото избирам подарък."
"I love to receive any gifts, but for some time I am glad most of cosmetic products - makeup and nail polish. Like any child, though now grown up, enjoy the sweets :) I like the little things made and / or selected with love and various tech gadgets. These are the things that I love, but I get only money as a gift and I have to buy the above be myself, which is also an option. I love to give away useful things or things which when I saw them they scream the name of the person I'm looking a gift for. "
Е това беше последният пост от Коледната ни поредица, надяваме се да сме ви вдъхновили и да сме ви донесли усмивки. Утре очаквайте името на печелившия в играта ни на страничката ни във фейсбук. 
Весели празници!
Well, this was the last post of our series for Christmas, we hope to have inspired you and we have brought smiles for you. Expect the name of the winner tomorrow of our giveaway on our page.
Happy Holidays!


снимки/photos - Tumblr

Няма коментари: