четвъртък, 19 декември 2013 г.

Нестандартна елха / Unusual Christmas tree

        Коледна елха от стари списания - защо не? Много от нас имат складирани стари списания ту в някой шкаф, ту под леглото, ту в торбата или някъде из къщата. Ето една идея да им дадете живот отново, а и ще си направите еко коледна украса - все пак си е някакъв вид рециклиране. 
 Christmas tree from old magazines - why not? Many of us have old magazines sometimes stored in a cupboard, sometimes under the bed or anywhere around the house. Here's an idea how to give them second life  and you will make eco Christmas decorations - some kind of recycling.
 Всичко, от което имате нужда е списание и коледно настроение :-) В следващите снимки ще ви покажа как с три лесни сгъвания елхичката ви ще е готова. 
All you need is a magazine and Christmas spirit :-) With the following pictures I will show you how with three easy folding the tree will be ready.
Сгъвка номер 1 - взимате свободния горен край на страничката и го сгъвате плътно към левия ръб на списанието.
 First folding - take the free upper end of the page and fold tightly to the left edge of the magazine.
Сгъвка номер 2 - взимате десния ръб на получилия се триъгълник и отново го сгъвате плътно към левия ръб. 
Second folding - take the right edge of the triangle and fold it back firmly against the left edge.
Сгъвка номер 3 - стърчащото триъгълниче го подвивате към вътрешната страна на списанието. 
Third folding - Fold the triangle to the inside of the magazine.
Повторете стъпките с всички страници и елхата ви е готова. Може да си е украсите с малки декоративни щипки или да си направите оригами фигурки, които да закрепите с помощта на бижутерска тел.
Repeat the steps with all the pages and the tree is ready. You can decorate with a small decorative clips or make origami figures which attach using jeweler's wire.
За да е още по-Коледна тази публикация ви показвам какво сътвори Вики върху нашите нокти <3 
For even more Christmas mode in this publication I show you what Vicky created on our nails <3

Няма коментари: