петък, 20 декември 2013 г.

Коледни украшения от филц / Felt Christmas decorations

         Всяка Коледа се опитвам да зарадвам близките си хора с нещо направено от мен. Тази година реших освен с картички, да ги изненадам и с няколко коледни играчки направени от филц. Разбира се той може да се замени и от плат.
         Every Christmas I try to please my friends and family with something made by me. This year I decided to not only cards but some Christmas toys made from felt. Of course it could be replaced by some fabric.
         Необходими са ни разбира се филц, конци, ножица, малко пайетки, шаблони (моите си ги направих сама, но може и да се изтеглят и от интернет), въображение и много коледно настроение!
         We'll need felt, threads, scissors, few sequins, templates( I made mine on my own but there are bunch of them on the internet), imaginations and lots of Christmas spirit!


           Разбира се ще започнем с правенето или принтирането на шаблоните. За еленчетата използвах своето въображение, но за звездичките ще ви покажа как най-лесно да си ги направите ако нямате принтер под ръка. 
                 Започваме с начертаването на една окръжност. След това от центъра изчертаваме един радиус и от него започваме да отмерваме по 72 градуса. Така накрая получаваме идеална звездичка.

                   We'll start by printing the templates. For the raindeers I used my imagination, but I'm going to show you how to make a perfect star if don'r have printer.
                      First we have to draw a circle. Then from the center draw a radius and from there we star measuring 72 degrees. At the end we must have this.


               Когато всички шаблони са готови ги очертаваме върху филца и изрязваме.
               When all our templates are ready we have to copy them on the felt and cut them out.

                 Зашиването на частите става най-добре с така наречения "blanket stitch", който аз научих как се прави от това клипче. Когато е почти готово трябва да го напълним с мекичък пълнеж. Може да се използва и обикновен памук, но тук аз използвах пълнежа, който влизаше в подаръка ми от Яни за Коледа. 
                       The "blanket stitch" works the best here and I've learned it from here. When it's almost done we have to fill it up with the stuffling. It's possible to be stuffed up with cotton but here I'm going to use the stuffling, which was included in my Christmas gift from Yani.    Когато напълним достатъчно дозашиваме и готово!
   When it's stuffed enough jus sew it up to the end and done!

      За да се улесня започнах да залепвам панделката и частите заедно най-отгоре и дори така се получават доста добре.
      To make it easier I've started gluing on the ribbon and the parts together at the top and it turned pretty well.
       
            При еленчето единствената разлика е, че залепих мърдащи очички, за да стане по-сладко. Такива има в JUMBO, арт магазините и някои по-добре заредени галантерии.
           For the raindeer I've used some shifty eyes to be cute.


   Ето ги и моите играчки. Развихрете въображението си и зарадвайте някой за празниците с ръчно изработен подарък!
  Here are my toys. Unleash your imagination and cheer up you relatives with a hand made gift!


Няма коментари: