понеделник, 2 септември 2013 г.

Първенецът / The first

Да покориш Мусала за ден - мисията възможна
 To obey Musala peak per day - Mission Possible

До вчера ми изглеждаше крайно непосилно да тръгнеш сутринта от София, да изкачиш първенеца на Балканите и да се върнеш обратно в София за един ден, но след като го преживях лично се убедих в обратното. Тръгнахме в 7 и половина и към 9 бяхме в Боровец. Качихме се на лифта и след 40 минути над невероятните гледки и пейзажи, които ни предложи Рила бяхме на хижа Ястребец - 2369 м.н.в.
 Until yesterday, it seemed impossible to me to leave in the morning from Sofia, to climb the highest peak in the Balkans and to go back to Sofia for a day, but once I experienced it personally convinced of the opposite. We left at 7 and a half and at 9 o'clock we were in Borovets. We got in the lift and 40 minutes later, over the incredible scenery and landscapes that offer us Rila, we were in Yastrebetz hut - 2369 m asl.
След едночасов преход по полегата пътечка стигнахме до хижа Мусала и прекрасното езеро.
 After an hour-long transition sloping path reached the Musala hut and beautiful lake.
От тук започва и стъмната част. Около два часа е прехода до заслон Ледено езеро. На места пътеката си е доста стръмна и камениста, но прекрасните гледки и много езера компенсират умората и ти дават сили да продължиш. Ето и едно от тях, където си направихме и кратка почивка.
 From here begins the dark part. About two hours is a transition to a shelter Ice Lake. In places the trail is rather steep and rocky, but beautiful views and many lakes offset fatigue and give you the strength to go on. Here is one of them, where we took a brief break.
От заслона върха е на 30 мин. път, но пътеката е многоо стръмна. Това е и най-трудната част от прехода - сипей, камъни и ходене по билото, но и много красиви панорами.
 From the shelter to the top is 30 minutes away, but the path is very steep. This is the hardest part of the transition - scree, rocks and walking along the ridge, but also very beautiful panoramas.
 Когато го изкачиш си безумно щастлив и разбираш, че си е заслужавало. Виждаш Пирин, Витоша, Стара планина, Плана, Верила, Люлин планина и още, и още.
 When you climb you are insanely happy and realize that it deserved. You can see Pirin, Vitosha, the Balkan Mountains, Plana, Verila, Lulin Mountain and more, and more.
Това е емоция, която ще помня вечно. Препоръчвам ви да го изкачите - уникално е.
 This is an emotion that I will remember forever. I recommend you to climb it - is unique
Близо до хижа Ястребец има места за почивка, където можете да похапнете планински супи, а още от пътя ще ви посрещнат с партиотичния си дух. Голяма атракция беше за чужденците, които без проблем познаха, че това е картата на България.
 Near the hut Yastrebetz has rest areas where you can eat mountain soups. There was a major attraction for foreigners, who without a problem known that this is the map of Bulgaria.

Няма коментари: