петък, 31 юли 2015 г.

Красотата на Родопа планина #1 / Beauty of the Rhodope Mountains #1

             Пътували ли сте някога из Родопите? Ако сте, значи знаете колко е вълшебно всичко там - природата, въздуха, хората. Ако пък не сте - постарайте се да поправите тази грешка, защото определено си заслужава. Днешният пост е посветен именно на това магическо място в южна България, до което се докоснах за една седмица и от което не исках да си тръгвам. За да не става прекалено дълъг поста ще бъде разделен на две части :)


             Have you ever visited the Rhodope Mountains? If yes then you know how magical is everything there - nature, air, people. If not - do best of you to visit it as soon as possible because it's worth it. Today's post is devoted to exactly this magical piece of South Bulgaria which was my home for a week and didn't want to leave. To prevent the post to become too long I'll split it in two parts :)

             Пътуването ни започна от Пловдив, из който си направихме красива вечерна разходка и още една бързо сутринта, за да закусим катми и да си взема печат от Античния театър (№1). По-подробен разказ за Пловдив може да прочетете тук, в публикацията на Яни от миналата година.
             Our trip started from Plovdiv, where we made a beautiful evening stroll and a quick one in the morning so we can have some pancakes for breakfast and to take my stamp from the Ancient theatre (#1). More detailed tale about Plovdiv you can read here in Yani's post from last year.

Вълшебен залез / Magical sunset

Пловдив - Европейска столица на културата 2019
Plovdiv - European Capital of Culture 2019Закуска за шампиони :)
Breakfast for champions :)

             Следващата спирка от нашето пътуване из Родопите са Бачковският манастир и Бачковският водопад. След като ви езех печата (№2) от манастира тръгнахме по еко пътечка, която започва точно пред входа на светата обител. На път за водопада се минава покрай манастирката костница, която е най-старата запазена постройка в района - построена е през 1083 година. След около 20 минути ходене се стига до обширна облагородена полянка за пикник, която е в непосредствена близост до самия водопад. За жалост "приятели" на природата са покрили повечето от пространството със своите отпадъци.
             Next stop of our trip trough the Rhodope mountains is Bachkovo monastery and Bachkovo waterfall. Right after I took my next stamp (#2) from the monastery we headed to the ecopath which begins in front of the monastery. On the way to the waterfall we've passed the monastery ossuary which is the oldest building in the region - it's build in 1083. After near 20 minutes of walking we reached a wide elevated glade perfect for picnic right infront of the waterfall. Unfortunately, "friends" of nature have covered most of it with their junk.
Сродната ми душа :)
I found my soulmate :)

Екопътеката към водопада
Ecopath to the waterfall
Бачковския водопад
Bachkovo waterfall

             Следваща спирка - Чудните мостове. За да стигнем до тях обаче трябваше да минем по еднолентов разбит път, изпълнен с много завойчета. Впоследствие се оказа че извитите пътчета тепърва започват :D На паркинга до мостовете си купихме вкусен боров мед (обожавам го!) и след това тръгнахме надолу към хижата (където се намира печат №3) и от там към основата на мостовете.
             Next step - The Wonderful Bridges. To reach them we had to ride on a very bad rad filled with many many turns. Later on it turned that the turns are just starting here. On the parking lot near the bridges we bought some pine homey ( I love it!) and then went down to the hut (where I found stamp #3) and from there we headet to the bottom of the bridges.              Нощувахме в ужасно празното Пампорово. Уютното ресторантче на хотела работеше като че ли само за нас. Поглеждаш през прозореца и виждаш борова горичка, завиваш се с олекотена завивка нощем и усещаш как като си поемеш въздух дробовете ти се пречистват - незаменимо.
             We've spend the night at the empty Pamporovo. The cozy restaurant was working just for us. When you look out the window there are only pine forests,  you must cover up with a quilt at night and when you take a deep breath you literally feel that your lungs are purifying - priceless.             След като за пръв път от много време се наспахме хубаво, без да се въртим и да умираме от жега, с нови сили станахме, закусихме и тръгнахме към връх Снежанка. Обичате ли лифтове? Аз по цял ден мога да се возя или с други думи обожавам ги !!! Та с помощта на лифта (билетче качване и слизане - 9лв) се покатерихме на 1926м надморска височина. Там се намираше и печат №4.
             After having a good sleep for first time for the last month, without spinning in the bed and dying of the heat, loaded with new power we get up and headed to peak Snezhanka. Do you love chair lifts? I can ride them all day long or in other words I loooove them !!! So using the lift (up + down ticket - 9lv/4.5) we climbed at 1926m altitude. And there was stamp #4. 

             Крайна точка на втория ден от обиколката ни беше село Ягодина, където щяхме да прекараме две вечери. На път за там обаче се отбихме в село Широка лъка (печат №5) - уникално селце със запазена архитектура и с голяма история. Както споменах и по-рано тепърва започваха криволичещите пътища, които са предназначени за една кола. Тъй като шосето преминава през ждрелото на река Буйновска това е напълно нормално, но на няколко пъти преживявах пълен ужас от разминаването ни с другите коли.
             The second day of our tour was Yagodina village, where we were going to spend two nights. On the way there we stopped in Shiroka laka village (stamp #5) - unique village with completely preserved architecture and great history. As I mentioned earlier the meandering roads, meant for only one car, have just began. As the road passes through the gorge of the river Buinovska this is completely normal, but several times I experienced sheer terror of our gap with the other cars.


В този дом през 1878 - 1879 е живял капитан Петко Войвода
In this home in 1878 - 1879 has live captain Petko Voivode

с. Широка лъка
Shiroka laka village

с. Ягодина
Yagodina village

             И тъй като вече публикацията стана ужасно дълга ще спра до тук с част 1, а към края на другата седмица очаквайте и част 2 :)
             Soo the post become too long so I'm going to stop here with part one and by the end of next week part two will be online :)
Няма коментари: