неделя, 26 януари 2014 г.

XXIII Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва - гр. Перник / XXIII International Festival of Masquerade Games "Surva" - Pernik

    Днес с Вики решихме да си направим една екскурзийка до Перник и да се насладим на кукерските игри. Като изключим студеното време всичко беше повече от прекрасно - атмосфера, костюми, танци.
 Today, Vicki and I decided to make a trip to Pernik and to enjoy the mummers. Despite the cold weather it was more than great - atmosphere, costumes, dances.
Имаше групи от цяла България, както и доста от чужбина.
 There were groups from all over Bulgaria, as well as many from abroad.
Танцуваха се традиционни танци (на снимката е "Ляво" хоро) за прогонване на злите духове и орисници, за да бъде плодородна годината.
 Participants danced traditional dances (at the picture you can see "lyavo horo") to keep away the evil spirits and fairies for a fruitful year.
Фестивалът в Перник е най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Фестивалът се организира от Община Перник от 1966 година, а през 1985г. е обявен за международен. От 2008 година Международният фестивал на маскарадните игри се провежда ежегодно в последните събота и неделя на месец януари, а през 2009г. Перник е обявен за европейска столица на сурвакарските и кукерските традиции.
 Festival in Pernik is the most prestigious in Bulgaria and the Balkans expression of traditional folk games and customs masks. The festival is organized by the Municipality of Pernik in 1966, and in 1985 was elected for International. In 2008 The International Festival of Masquerade Games is held annually in the last weekend of January, and in 2009 Pernik was chosen for European Capital of Surva mummer and traditions.
 
Кукерските костюми се правят възможно най-страшни, за да могат да прогонят злото. Много често маските изобразяват чудати същества или страшни животни, а телата са покрити с кожи. Около кръста се опасват с чанове, за да дрънчат колтото е възможно по-силно.
 Mummer costumes are made as scary as possible to keep away the evil. Very often masks depict bizarre creatures or scary animals and their bodies are covered with fur. Loins are girded with bells to jingle as stronger as possible.
 За финал на нашия кукерски ден посетихме Подземния минен музей, който е единствения по вида си в България и определено си заслужава да се посети.
 For final we visited The Underground Mining Museum, the only one of its kind in Bulgaria and is definitely worth a visit.
Кукерски поздрави от град Перник и нас :)
Greetings from Pernik and us :)

Няма коментари: