събота, 13 декември 2014 г.

25 Days of Christmas! Day 13:Pallet Coasters

           Отново ровейки се из pinterest попаднах на много сладки подложки за чашки от дървени бъркалки/клечки за сладолед във формата на дървени палета. Днес ще ви покажа как направих моите :)


                 I was searching at pinterest when I came across some very cute pallet coasters made out of wooden stirrers/icecream sticks. Today I'm going to show you how I made mine :)

                Ето и материалите, които ще ни трябват - дървени пръчици за творчески занаяти (за 1 подложка са ни необходими 14 пръчици), линийка, маркер, режещи клещи и лепило.                      Here are all the materials that we're going to need - craft sticks (for 1 coaster we need 14 sticks), ruler, pen, cutting pliers and moment glue.

                     Първата ни задача е да изрежем заоблените връхчета на причиците така, че всяка пръчица да е по 10 см. В крайчетата използвах грубата страна на пилата за нокти, която не използвам.


                  The first thing we have to do is to cut the rounded ends of the sticks and make every stick 10 cm long. To file the ends I've used the coarse side of the nail file.

               Сега остава забавната работа - сглобяването на подложката :) Основата е от 4 пръчици разположени по следния начин :


                  Now it's time for the fun part - assembling the coaster :) The base is made out of 4 sticks arranged like it's shown above.

                   Следващите 3 пръчици играят ролята на спънки.


                   Next 3 sticks are the cross-beams.

                   Последният ред е със 7 пръчици, които завършват цялата подложка. Ако не ви харесват в светлия цвят на дървото ви предлагам да ги боядисате като мен - с разводнена кафява боя, за да изглежда като потъмняло и старо дърво :)


                      The las row is with 7 stick which will complete the coaster. If you don't like the light colour of the wood I suggest you to colour it like me - with diluted with water brown paint so it looks like dim and old wood :)

                     Това беше от нас за днес :) Ще се видим отново утре, когато ще ви покажа още един mix and match маникюр :))

                       That's all for today :) See you again tomorrow when I'm going to show you another mix and match mani :))


Няма коментари: