вторник, 16 декември 2014 г.

25 Days of Christmas! Day 16 : The Christmas TAG

             Това е първият таг в блога ии много се радваме, че е точно коледния. В този пост ще отговорим на 10те въпроса, които чрез номинацията ни зададе Ивка от The Blogging and the Beautiful.


             That's the first tag in our blog aand we're very happy that's the Christmas one. In this post we're going to answer the 10 questions which Ivka from The Blogging and the Beautiful asked us by the nomination.

            И нека преминем към въпросите и отговорите, а тези на Ивка можете да прочетете тук .
            It's time for the questions and aswers and Ivka's you can see here .

1.Кой е любимият ти коледен филм?
           Яни: A Christmass Kiss / Коледна целувка
           Вики: Home Alone / Сам вкъщи - всичките мога да ги гледам отново и отново всяка годинаа!

1.Which is your favourite Christmas movie?
           Yani: A Christmas Kiss
           Vicky: Home alone - I can watch each of them again and again each year!


2. Кога отваряш коледните подаръци: вечерта на Коледа или на следващата сутрин?
           Яни: На коледната вечер.
           Вики: Когато ги получа - не мога да чакам до Коледа.

2.When do you open your presents: on Christmas Eve or the following morning?
           Yani: On Christmas Eve.
           Vicky: When I recieve them - I can't wait 'til Christmas :D


3.Имаш ли любим коледен спомен?
           Яни: Не мисля. Трудно ми е да отделя някой, защото никой не изпъква.
           Вики: Всяка Коледа е нов любим спомен.

3.Do you have a favourite Christmas memory?
           Yani: I don't think so. It's hard to think of just one, because nothing stands out.
           Vicky: Every Christmas is a new memory.


4. Любима коледна храна?
           Яни: Коледни курабийки!
           Вики: Пресен домашен хляб и баклава.

4.Favourite Christmas food?
           Yani: Christmas cookies.
           Vicky: Fresh homemade bread and baklava. And cookies!


5.Любим коледен подарък?
           Яни: Много се радвам на всички подаръци, които получавам.
           Вики: Всичко избрано от сърце.

5.Favourite Christmas present?
           Yani: I get really happy whatever present I get.
           Vicky: Everything chosen by heart.


6Любим коледен аромат?
           Яни: Ароматът на курабийки в печката и канела.
           Вики: Свежи елхови клонки и портокали <3

6.Favourite Christmas scent?
           Yani: The smell of cookies in the oven and cinnamon.
           Vicky: Fresh fir tree branches and oranges <3


7.Имате ли някакви коледни традиции?
           Яни: Всъщност не. Просто сядаме в кухнята със семейството ми и се храним заедно.
           Вики: Винаги се събираме у нашите на Бъдни вечер /мама, тате, баба, дядо, вуйчо и малкия ми братовчед/ - не мога да си представя това да се промени.

7.Do you have any Christmas Eve traditions?
           Yani: Not really. We just sit together in the kitchen with my family and eat.
           Vicky: Every Christmas Eve we gather together at my parent's place /mom, dad, grandma, grandpa, my uncle and young cousin/ - I can't imagine different Christmas.


8.Как украсявате коледната елха?
           Яни: С играчки и гирлянди. Винаги съм искала и коледни лампички, но мама е против тях.
           Вики: От няколко години не украсяваме елха и вместо нея използваме големи гирлянди, които приличат на клонки и украсяваме тях. А целогодишно на стената имам лампички.

8.How do you decorate your Christmas tree?
           Yani: With toys and tinsel. I've always wanted to put fairy lights but my mom is really against them.
           Vicky: From few years we don't decorate Christmas tree and we use big pine-looking tinsels  and decorate them. And all year long There is a string of fairy lights hanging on the wall.


9.Какъв подарък си искала винаги като малка, но никога не си получила?
           Яни: Фотоапарат.
           Вики: Винаги съм искала голяма говореща кукла, която мига с очи и т.н. - мечтата на всяко едно момиче.

9.What gift did you always want when you were little but never got?
           Yani: A camera.
           Vicky: I've always wanted a big talking doll that blinks with eyes and so on - every little's girl dream.


10.Най-хубавото нещо от Коледа за теб?
           Яни: Семейство, приятели и курабийки.
           Вики: Любовта и семейството.

10.The best thing about Christmas for you?
           Yani: Family, friends and cookies.
           Vicky: Love and family.


           Ние няма да номинираме никой и оставяме таг-а отворен - който желае да го попълни много ще се радваме да прочетем вашите отговори :) Това беше за днес - до утре :P

           We're not going to nominate anyone and we'll leave the tag open - whoever wants to answer the questins we will love to read them :) That's all for today - see you tomorrow :P


* Снимките са предимно от tumblr.
* The pictures are from tumblr.

Няма коментари: