понеделник, 22 юли 2013 г.

Oпознай България / Discover Bulgaria


         През октомври 2010 бях на екскурзия от училище и посетихме Габрово, Етъра, Ловеч, Крушунските водопади и Троян. Именно в Етъра разбрах за съществуването на движението "Опознай България". Там ми сложиха и първия печат и до прибирането ни в София вече имах актив от 3 печата. Пътуването е другата ми страст и с най-голямо удоволствие ги събирам. И ето, че 2 години и 9 месеца по-късно и безброй надути глави, че трябва да отидем я до някой музей, църква или природна забележителност, събрах 25 печата.  
 In October 2010, I was on vacation from school and went to Gabrovo, Etara, Lovech, Krushuna waterfalls and Troyan. It is in Etara, where I knew of the existence of the movement "Discover Bulgaria". There I put the first print and till the picking in Sofia I already had 3 prints. Traveling is my other passion. Here, 2 years and 9 months later and countless swollen heads that we should go to a museum, church or landmark, gathered 25 prints.

Печатите са ми от : 
Банско, Несебър, Созопол, Варна, Видин, Магурата, Белоградчик, Етъра, Кюстендил, Рилски манастир, Ловеч, Троян, Пазарджик, Трън, Плевен, Пловдив, София (х8) и Копривщица. 
Днес отидох до офиса на БТС в София и получих бронзовата си значка.
My prints are from:
Bansko, Nessebar, Sozopol, Varna, Vidin, Magura cave, Belogradchik Rocks, Etara, Kyustendil, Rila Monastery, Lovech, Troyan, Pazardzhik, Tran, Pleven, Plovdiv, Sofia (x8) and Koprivshtitsa.
Today I went to the office of the BTA in Sofia and received a bronze badg
           По случай наближаващия ден на туризма (27.07) ви пожелавам да обиколите не само тези 100 национални обекта, а и всички прекрасни места в родината ни. Няма книжка, която да побере всичките, защото страната ни притежава както богата история и култура, така и величествена природа. Ще завърша с една моя много любима сентенция
"Човекът е човек тогава, когато е на път!" 
          The approaching Day of Tourism (27.07) I wish you to explore not only the 100 national sites, but all beautiful places in our country. There is no book that can hold all of them, because our country has both a rich history and culture and majestic scenery. I close with one of my very favorite maxim:
"Man is the man when it is on the way!"
 

Няма коментари: