сряда, 24 юли 2013 г.

Цветна клавиатура / Colourful keyboard

          Ако ви е омръзнало от едноцветната клавиатура и искате да я освежите и да и придадете лятно настроение ето едно простичко решение.
          If you are tired of one-color keyboard and want to refresh it and give it summer mood here's a simple solution.
                            
                                  Необходими са ви само цветно тиксо, ножица и клавиатура
                                            You need only colored tape, scissors and keyboard

От тиксото отрежете парченце в зависимост от големината на клавиша, който ще "разкрасите", и го залепете. Може да използвате различни шарки, за да стане по-цветно. Такъв тип тиксо предполагам има в повечето книжарници и т.нар. "арт магазини".  Аз съм си го взела това от "Слънчоглед".
 Cut a piece of tape depending on the size of the key that would "decorate" and stick it. You can use different patterns to make it more colorful.

                                Хубаво е тиксото да е прозрачно, за да виждате буквите
                                  It's good the tape is transparent so you can see the letters


Няма коментари: