сряда, 21 август 2013 г.

Цветничко / Colourful

         Този път няма да рециклирам нищо, но ще вдъхна нов живот на едни стари гривнички.
         This time I'm not going to recycle anything, but I'm going to bring back to life few old bracelets.
        За целта ще използвам разбира се стари гривнички, конци за гоблени, които в моя случай са остатъци от други гривнички, мъниста и халкички.
         We will use of course old bracelets, tapestry threads, which in my case are some leftovers from other bracelet, beads and hoops.


           Реших да ги направя по 3 различни начина - с обикновено оплитане, плетене на една кука и възелчета. Ще започнем с оплитането.
            I've decided to make them in 3 different ways - with an ordinary twining, crocheting and knots. Well start with the twining.

За нея първо слагаме малко бързосъхнещо лепило върху гривничката и започваме да омотаваме с конеца. За да се подсигуря от време на време слагах пак по малко лепило. Накрая с халкичка закрепих тази звездичка и няколко малки жълти мъниста.                         For it we'll first apply some glue over the bracelet and then we start to twine the thread. To secure it I've applied glue few more times. At the end I've attached this tiny star and few yellow beads with the hoops.

За зелената използвах малка кука за плетене и започнах да правя (sc) по цялата окръжност. Накрая завърших гривната с едно морковче.     For the green one I've used small crochet hook and started doins single croches (sc) all over the bracelet. I've finished it with a carrot.

Последната май най-много си я харесвам. Техниката не нейните възелчета има една особеност- трябва да правим абсолютно еднакви възли. На картинаката съм се опитала да покажа примерен възел, като там където се пресича лилавия конец краят трябва да минава отгоре. повтаряме този възел до края на гривничката. По същия начин може да се направи и гривна само от конци. Получава се много готина спирала.
I think I like the last one the most. Her knors technique is little complicated - you need to do exactly the sam eknow every time. At the picture I've tried to show an example knot.

Е, това е от мен за днес. Надявам се да съм ви дала интересна идея и да я претворите с вашите цветове :)
Thats from me for today. I hope you liked the idea and that you're going to do it in your colours :)

Няма коментари: