вторник, 13 август 2013 г.

Oригами кръг&звезда / Origami star&circle

   Оригамито е още едно от нещата, които са ми доста интересни и експериментирам с превръщането на лист обикновена хартия в нещо красиво. Занимавам се от скоро и не знам много техники и тънкости, но сега ще ви покажа едно от нещата, които се научих да правя. Необходими са ви 8 цветни квадратни листчета (по 4 от цвят)
  Origami is another one of the things that are quite interesting in and I experiment with making a sheet of plain paper into something beautiful. I've been doing it recently and do not know many techniques and tips, but I will show you one of the things I learned to do. You need 8 color square pieces of paper (4 of each color)

                   Първо трябва да прегънете листчето по широчина, дължина и диагонал
                              First you need to fold the paper in width, length and diagonal
               След това сгънете два от ъглите и образувалото се между другите два ъгъла пространство навътре
               Then fold the two corners and the form between the other two corners place inward
Сглобете елементите като редувате цветовете
Combine the elements and change off colors
Накрая съберете 1вия с последния и ще получите кръг
When you combine the first with the last element you will get a circle
Внимателно избутайте елементите към вътрешността на кръга и ще получите звезда
Carefully push the elements to the inside of the circle and you will get a star
Можете да напишете някакво послание по върховете на звездата, което няма да се вижда когато е кръг. Тъй като върховете са 8 много подходящо е "Обичам те" от едната страна и "Завинаги" от другата. Всичко зависи от случая и човека, на когото ще я подарите. Също може да се приложи и като украса за стая - закачено на дръжката на гардероб или шкаф, залепено на стена или висящо от тавана. За всичко, което ви дойде на ум.
You can write a message on the tips of the star, which will not be seen as a circle. Tops are 8 so very appropriate is "I love you". It all depends on the case and the man who will give away. Also it can be used as decoration for room - attached to the handle of a wardrobe, stuck on a wall or hanging from the ceiling. For everything that comes into your mind.

Няма коментари: