събота, 28 септември 2013 г.

Street art

Някои от вас обръща ли внимание на старите ел. табла, облепени с обяви за ремонти на покриви, кърти, чисти, извозва и т.н. Обзалагам се, че повечето сте си казали не. Затова и Трансформаторите ~www.transformatori.net~ са решили да ги превърнат в място за изява на младите творци и да придадът естетичен вид на занемарените табла. По столичните улици "Г.С.Раковски", "Патриарх Евтимий", "Цар Шишман" и "Шипка" почти всяко табло е изрисувано и не може да не ви привлече вниманието. 
 Аre some of you have paid attention to old electrical panels, covered with ads for repairs to roofs, packs, clean, transports, etc.? I bet most of you have said no. Therefore the Transformers ~www.transformatori.net~ have decided to turn them into a place for the expression of young artists and give aesthetic appearance of neglected boards. On capital's streets "Rakovsky", "Patriarch Euthymius," "Tsar Shishman" and "Shipka" almost every panel is painted and you may not cross it without stop for the moment and pay attention on it.
Сега ще ви покажа какво заснех днес, но предполагам, че съм пропуснала някое и друго.
 I'll show you what I shot today, but I guess I missed one and another panel.Моят призив е да не лепите обявите си и да не оставяте собствени тагове и надписи по тези красоти. Има достатъчно други места.
My calling is to not glue the ads and do not leave your own tags and labels on these beauties. There are enough other places.

Няма коментари: