вторник, 29 април 2014 г.

О, Париж! / Oh, Paris!

        "ПАРИЖ!.. ПАРИЖ!.. ПАРИЖ!.. Мястото, където мечтите се сбъдват."
Определено това е изречението, с което мога да опиша седмицата, прекарана във Френската столица.
"Paris!.. Paris!.. Paris!. Place where dreams come true."
Definitely this is the sentence with which I can describe the week I spent in the French capital.
В тази публикация няма да се прехласвам по величието на Айфеловата кула или по блясъка на Шанз-Елизе. Ще ви покажа нещата, които ме впечатлиха. Смятам, че всеки може да намери нещо уникално и впечатляващо за себе си, което със сигурност е извън класациите топ 10 неща, които да правиш в Париж. Определено си заслужава да направиш тези 10 неща, но има и много други.
In this publication I will not be fascinated by the majesty of the Eiffel Tower or the glitter of the Champs-Elysees. I'll show you the things that impressed me. I think everyone can find something unique and impressive for themself, which is certainly out of the Top 10 things to do in Paris. Definitely worth it to do these 10 things, but there are many others.
В моята своеобразна класация на първо място поставям Дисниленд. Това място е уникално и определено не е само за деца. Още от входа се потапяш в света на Дисни, където те посреща лика на Мики Маус, направен от цветя. В една от атракциите те учат как да рисуваш героите от любимите анимации на ето тези прекрасни столчета и масички.
 In my kind of ranking first place is for Disneyland. This place is unique and definitely not just for kids. From the entrance yow are plunge into the world of Disney, where you can meet the image of Mickey Mouse which is made ​​of flowers. In one of the attractions you will learn how to draw the characters of your favorite cartoons on these beautiful chairs and tables.
На второ място поставям Версай. В двореца не успяхме да влезнем, защото опашките са километрични, но за градините нямаше проблем.
 Second place is for Versailles. We haven't go in the palace because the queues, but for the gardens there wasn't problem.
Красиви, огромни и величествени. Има множество фонтани, езерца и лебеди, които с радост ще си хапнат залък хляб от ръката ви.
 Beautiful, huge and majestic. There are numerous fountains, ponds and swans, which will be glad to eat a piece of bread from your hand.
На трето място за мен е кварталът Монмартър или известен като кварталът на художниците. Вечер мястото не е подходящо за разходки, но през деня е изключително приятно и живописно.
 Third place for me is Montmartre district. In evenings the place is not suitable for walking, but during the day is very pleasant and picturesque.
Именно в този квартал се намира и моето любимо място №4 - Сакре Кьор. Това е и най-високата точка на Париж, от където се открива невероятна гледка към града.
 In this neighborhood is also my favorite place 4 - Sacre Coeur. This is the highest point of Paris, from where you can see a magnificent view.
Отново в същият квартал се намира и обекта, който поставям под №5 - Стената на "Обичам те" (LE MUR DES JE T'AIME)
 Again in the same neighborhood is located the object that I set under 5 - "I love you" wall.
На стената е изписано 1000 пъти обичам те на над 300 различни езика. Надписа го има изписан два пъти на български език - веднъж ръкописно и веднъж печатно. Това е и една от българските следи в Париж.
 It is written 1000 times "I love you" in more than 300 different languages on the wall. Inscription is listed twice in Bulgarian - once handwritten and once printed. This is one of the Bulgarian track in Paris.
На шеста позиция поставям Люксембургските градини.
Under number six I put Luxembourg Gardens.
Под №7 слагам каналът Сейнт Мартин, на който е сниман част от филма "Невероятната съдба на Амели Пулен".

Under 7 I put the channel St. Martin, at which was filmed part of the movie "Fabuleux Destin d'Amelie Poulain".
Номер 8 го отдавам на остров Сите, който се явява географски център на Париж. На него се намира катедралата Парижката Света Богородица, наричана още Нотърдам дьо Пари.
Number 8 I ascribe to Cite island, which is the geographical center of Paris. There is the Cathedral of Notre Dame de Paris, also called Notardam de Pari.
Под №9 ще сложа Лувъра. Макар и да го видях само отвън, останах впечатлена от размерите му и си представих колко творчество e събрало.
Under 9 I will put the Louvre. Although I saw him only outside, I was impressed by its size and imagined how much work is collected inside.
На последния №10 поставям парижките кафенета, които са на всяка крачка и задължително имат масички на тротоара, на които можеш да стоиш и да наблюдаваш туристите, запътили се към следващата забележителност с карта в ръка или местните, които подминават същитите тези забележителности без да се впечатляват.
  10 I give to Parisian cafes that are at every turn and must have tables on the sidewalk, at which you can stand and watch the tourists which headed to the next landmark with a map in hand or locals who pass by those same sites without impress.
 Пътувайте, опитвайте и открийте вашето уникално място в света!
Travel, try and find your unique place in the world!

Няма коментари: