събота, 19 април 2014 г.

Великден / Easter

       Както всяко дете (макар и вече пораснало) свързвам Великден с традицията да се боядисват яйца. За поредна година експериментирам с техниката за изрисуването на яйцата, като този път заложиш на шарката "дъга".
 As each child (now grown up) I connect Easter with the tradition of dying eggs. For the year I experimenting with the technique of painting eggs, this time bet to "rainbow".

Като за начало взимате свареното яйце и го потапяте в наситено жълта боя. Изваждате го и чакате да изсъхне. След това внимателно потaпяте 1/3 от яйцето в оранжевата боя и повтаряте процедурата с чакането. Отново взимате яйцето като този път потапяте най-долната му част в червената боя. Изчаквате да изсъхне хубаво, за да не се разтече като го обърнете. След това завъртате яйцето на 180 градуса и потапяте 1/3 от него в зелената боя. Отново чакате да изсъхне и потапяте най-долната му част в синята боя. Оставете го да изсъхне и го намажете с капка олио за повече блясък.
In the beginning take the boiled egg and drop it in yellow paint. Than drop it out and wait to dry. Then carefully drop 1/3 of the egg in the orange paint and repeat the procedure with the wait. Again, take the egg this time dropping at the bottom in red paint . Wait to dry nice to not leak it over. Then rotate the egg at 180 degrees and drop 1/3 of it in green paint . Again, wait to dry and drop it at the bottom in blue paint . Let it dry and rub with an oil for more shine.
Тази година, за разлика от миналата, значително по-малко използвах техниката за изписване на яйцата с восъчна писалка. Ще ви покажа и снимки от миналогодишните яйца.
 This year, unlike last, much less used the technique of painting the eggs with a wax pen. And I'll show you pictures from last year's eggs.
Използвала съм дървена писалка, която може да намерите във всеки хипермаркет покрай великденските празници. В самата кутийка има указание как да използвате писалката, примерни шарки и едно восъчно блокче.
 I've used a wooden pen which you can find in any supermarket around Easter. Inside the box there is an instruction how to use the pen, sample patterns and a wax block.
Аз реших, че само едно няма да ми стигне, пък и само един цвят - твърде скучно. Затова си купих бяло, жълто, зелено .. всички налични цветове в магазина. Оказа се, че за количеството яйца, които боядисах (20 бр.) ми трябва по-малко от половината блокче восък. Запасила съм се за 2-3 години напред :)
I decided that only one would fail me, and only one color - too boring.  So I bought a white, yellow, green .. all colors available in store. It turned out that for the quantity of eggs I dyed (20 pcs.) I need less than half a block of wax. I will have wax for 2-3 years :)
Пожелавам ви да имате най-здравите яйца и весело посрещане на празника!
 I wish you to have the healthiest eggs and happy Easter!

Няма коментари: