четвъртък, 2 октомври 2014 г.

Rainbow Loom - грип за молив / Rainbow Loom Pencil Grip

  
        Целият свят е полудял по гривничките от ластици. От тях обаче могат да се правят много неща - различни фигурки и животинки, които могат да се използват като допълнение към гривничките или отделно като ключодържатели например, Днес ще ви покажа как да си направите грип за молив, химикалка или кука за плетене, които да ги направят по-удобни, цветни и по-наши :)
           The whole world is obsessed with the Rainbow Loom bracelets. But they can also be used for making many other things - different charms and animals, which can be used like pendant for the bracelets ot like a key ring. Today I'm going to show you how to make a grip for a pencil, pen or a croches hook and it will make them more comfortable, colourfull and personalised :)

            Трябват ни ластичета в любимите цветове. Моите снимки са от правенето на две грипчета - черно-бялото е за химикалка, а розовото за моливче. Също ни трябва кукичка за плетене и станче, от което ще използваме само четири кукички.                                                                               We nees bands in our favourite colours. The photos in the post are from the making of two grips - the b/w one is for a pen and the pink one for a pencil. We'll also need a hook and a loom (we'll be using only four pegs).
          Започваме с четири ластичета от първия цвят които се слагат на осмички около кукичките, както е показано на снимката.
            We'll start with four bands , twisting them in figure eight and putting them like it's shown in the picture.
             За следващата стъпка ни трябват още 4 ластичета, но от друг цвят и ги поставяме в същия ред, в който сме слагали и предишните, но без да ги осукваме.
              For the next step we need four more bands in different colour and we're going to put them in the same order like the previous ones without the twisting.
             След това слагаме още 4 ластичета в желания от нас цвят по същия начин като при втората стъпка.
            Next we set four more bands in the desired colour like in the seond step.
           Ето така трябва да изглежда отстрани.

          That's how it have to look ont he side.

                       Сега вече ни трябва кукичката. Започваме като взимаме най-долното ластиче от първия цвят и го преместваме, както е покажано на снимките. Повтаряме го това с всички ластичета от първия цвят. Отгоре погледнато трябва да изглежда като на последната снимка.
                      Now we'll need out hook. We are going to star with the lowest band of the first colour and move it like it's shown in the pictures. We have to repeat it with all the band from the first colour. Looked form above it must look like the last photo.
        Сега започваме да повтаряме втората и третата стъпка докато не достигнем желана дължина на грипчето.
        Now we have to repeat steps two and three untill we reach the desired lenght of the grip.
                  Когато сме готови да оставим само един цвят на станчето и да го преместим върху куката.
                 When we're done we have to leave just one of the colour on the loom and then move it to the hook.
        След това го слагаме на моливчето, като писецът трябва да е откъм незавършения край на грипчето. Остава ни само да закачим последните ластичета върху самият молив.
       Next we're going to place it on the pencil like it's shown on the left. Now we only have to attach the last looms on the pencil.
                       Ииии готово! Нашите шарени моливчета са готови!
Aaaan we're done! Our colourfull pencils are completed !
     
           Ако ви е харесала статията и искате да ви покажем как се прави още нещо от ластичета оставете вашите мнения и желания в коментарите :)) Ето едни цветенца, които се правят изключително лесно !
             If you liked our post and you want us to show you how to make more stuff from bands leave your wishen in the comment section down below :)) Here are some flowers, which are pretty easy to make!

      Харесайте страничката ни във фейсбук, за да откривате по едно ново място от света всеки ден :)

          Like our page on facebook and come find out one new amazing piece of the world every day :)

Няма коментари: