петък, 19 декември 2014 г.

25 Days of Christmas! Day 19: Paper Snow Ball/3D Snowflake

               Деветнадесети пореден ден - деветнадесета идея за нещо DIY и коледно. За трети път ще ви предложим идея за снежинка, която ако се направи от цветни хартии става и за пролетна декорация, защото по принцип се води цветенце - предлага много възможности за импровизации и интерпретации.


              Day nineteen -nineteenth idea for something Christmasy and DIY. For the third time we're going to show you how to make a snowflake, but if you make it out of colorful papers it's great for spring decoration because it's originally a flower - it offers many many opportunities for improvisations and interpreations.

              Знаете ли кое е най-хубавото - трябват ни само хартия и ножица. Шаблоните може да си свалите от How About Orange. Предлагат се 3 размера - голям, среден и малък, като от големия трябва да си отпечатате 12 листа, от средния 2, а от малки - 1 листче. Аз си харесах средният и малкият размер.

Ето колко голямо става малкото :)
That's how big the small size is :)
               Do you know what's great about it - we need only paper and scissors. Templates you can download from How About Orange. There are three sizes - large, medium and small and you have to print out 12 sheets for the big, 2 for the medium and one for the small. I made the small and the medium size.

               След като ги разпечатаме остава да ги изрежем 12-те необходими ни цветенца по контурите и да ги сглобим, използвайки прорезите на листенцата. Най-лесно става както е описано и в How About Orange -започва се с едно, около което се закрепват следващите 5 и се получава 1/2 от топката, след което се слагат от 5 и накрая последното като капаче.


                After we print them out we have to cut out the 12 pieces that we need and to assemble them by the cuts in the petals. It's easier like it's said in How About Orange - we have to start with one and attach next 5 to it and after that another 5 and the last one will finish it like lid.

                 Е това беше за днес. Не забравяйте за коледната ни игра :)

                 Well that was all for today. See yoy again tomorrow :)

Няма коментари: