събота, 20 декември 2014 г.

25 Days of Christmas! Day 20: How to Fold a Box

                Голям проблем при всеки празник е опаковането на подаръците. Особено около Коледа има много подаръци за опаковане и всички прибягваме до най-лесния начин - опаковъчната хартия. Ако обаче подаръкът е по-мъничък можем да го поднесем в ръчно направена и декорирана от нас кутийка. Днес ще ви покажа как да си направим такава.


                     Packing the presents is a big problem around every holiday. Around Christmas there are many presents that you have to pack and everyone rely on the wrapping paper. If our gift is smaller we can present it in a handmade and decorated box. Today I'm going to show you how to fold one.

               За целта ни трябват две квадратни парчета картон, като едното е с 1,5cm по-голямо. /моите са 33х33 и 34.5х34.5/


                We'r going to need two square pieces of cardstock with 1,5cm difference. /mine are 33x33 and 34.5x34.5/

                Започваме да сгъваме - по двата диагонала и един път надве.


                 Now we start folding - both the diagonals and once fold in two.

                 След това четирите връхчета сгъваме към центъра.                   Then we have to fold the anles to the centre od the square.

                  Следващата стъпка е да сгънем половинките наполовина :D /снимките показват по-добре какво искам да кажа/ Тази стъпка я повтаряме и с 4-те стени на квадрата.                    Next step is to fold the halves in half :D /the pictures show better what I want to say/ Then we repeat it with all the sides of the square.

                    Готови сме със сгъването и ни остава съвсем малко, за да получим едната половина на кутийката. Разгъваме две от ъгълчетата и обръщаме листа на 90 градуса.


                  We're done folding and we have to do just a little more 'til half of the box is done. We have to unfold two of thw angles and turn the sheet 90 degrees.

                  Повдигнете "стените" на кутията по двата сгънки. Работейки ъгъллите един по един, използвайте палците ви да натиснете надолу ушенцата. Не е необходимо да се правят каквито и да било нови сгъвки тук-просто следвайте съществуващите и кутията ще започне да се оформя.


                   
                Lift up the “walls” of the box along the two folded edges. Working on one open corner at a time, use your thumbs to press down the tabs. Don’t make any new creases here–just follow the existing folds and the box will start to take shape.

               Повтаряме това и на другата страна и половината на кутийката ни е готова. По същия начин сгъваме и другото парче картон и сме готови да поднесем подаръка :)


                Now we have to repeat it on the other side and half of the box is ready. Similarly bend and the other piece of cardboard and we are ready to present ou gift :)

                  Остават още 6 дена, в които можете да се включите в нашия гив :) За повече информация ето тук. Последвайте ни във Facebook и bloglovin :)

                  There are five more days 'til Christmas - it's so exciting!!! Follow us on Facebook and bloglovin :)

Няма коментари: