вторник, 23 декември 2014 г.

25 Days of Christmas! Day 22: Glittery French Mani

                Дойде ред на последния маникюр за тази година. И отново е много лесен.


                  Today it's time for the last mani for this year. And again it's very easy.

                 За него използвах точно 2 лака - Golden Rose Rich Color 110 и Perfet S35.


                For this mani I've used only 2 polishes - Golden Rose Rich Color 110 and Perfet S35.

               Първата стъпка е нанасянето на основния цвят по връхчетата на ноктите. Аз реших отново палеца и безименния да са ми изцяло в цвят.


                 The first step is laying the base colour onto the nail tips. I've decidet again my thumbnail and ring finger to be all in colour.

                След това с клечка за зъби вземам от червените глитърчета и ги нареждам po ръбчето на линията на френския маникюр, а на другите 2 нокътя сложих глитър с четката както обикновено.


                 After that with a toothpic I took some of the red glitters and arranged them around the edge of the drench lin and on the other two nails I've applied the glitter with the brush as usual.

                 Днес не пиша за база и топ, защото най-накрая си купих Soak Off Gel Base Coat и Top Coat от BlueSky и си направих "сандвич" с тях - гел база, обикновен лак и гел топ. Сега ще видим как ще се държат - надявам се да си реша най-накрая проблема с постоянно напукващия се лак.

                  Today I'm not saying anythin about base and top coats because finally I bought Soak Off Gel Base Coat and Top Coat from Bluesky and made a "sandwich" - gel base, average polish and gel top. Now we'll see how they will behave - I hope that I'm going to solve my problem with the cracking polish.

Няма коментари: